גת חבשי הישר מאתיופיה, כך מכינים אותו בנייר לנסיעה

Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Reddit icon
Yahoo! icon
e-mail icon